• jouworganisatie

Wil je niet alleen jezelf of jouw team in hun kracht zetten maar de hele organisatie dan zitten we helemaal op een lijn! Als je een hele organisatie betrekt bij veranderingen zorgt dit voor breed draagvlak, een heid van taal en enthousiasme! Wat ik hierin kan betekenen is het volgende:


Inspireren:

In deze hectische tijd van veranderingen/ bezuinigingen en herogranisaties is het vaak lastig de mogelijkheden te blijven zien en geloven. Hier kan ik bij helpen. Ik ga met je/ jullie in gesprek over jouw organisatie, waar die nu  staat en waar je naartoe wil. O.b.v. dit gesprek formuleer ik een idee over hoe dit aan te pakken. Vaak zijn korte actieve bijeenkomsten bij voorkeur met de gehele of een groot deel van de organisatie een startpunt.

Sturen op talent:

Ik geloof dat een organisatie optimaal groeit wanneer er gebruik wordt gemaakt van de aanwezige talenten. Ik help je in kaart te brengen welke talenten je organisatie nodig heeft om vervolgens te onderzoeken welke talenten er al zijn en hoe deze volledig tot hun recht komen en een inspiratie kunnen zijn voor anderen.